Klubist

 

mallorca

Kes kuuluvad Tervisespordi klubisse?

Tervisespordi Klubi on elustiili klubi kuhu saavad kuuluda kõik spordihuvilised, seal hulgas teiste klubide liikmed.

 

Millega tegeleb Tervisespordi klubi?

Me mitte ei paku klubiliikmetele ainult võimalust koos treenida ja saada osa einevatest pakkumistest. Tervisesport korraldab vabaaja üritusi, saunaõhtuid, ühiseid väljasõite. Oleme koos käinud bowlingut mängimas ja suve alustame koos grillides.

 

Kas klubisse kuuluvad nii mehed, kui naised?

Hetkeseisuga on Tervisespordi klubis naisi ja mehi võrdselt.  Meil on tekkinud omad traditsioonid. Naistele pöörame erilist tähelepanu. Naistel on võimalus osaleda üritustel, mis ongi mõeldud ainult naistele.

 

Kes on Tervisespordi ankrud?

Tervisespordi taga on korralik meeskond, kes koosneb grupijihtidest. Grupijuhtide hulgas on naisi ja mehi. Grupijuht viib läbi treeningu ja lahendab treeningu käigus tekkinud küsimused. Grupijuht on Sulle toeks, grupijuhi poole võid pöörduda erinevates küsimustes, mis puudutab sporti.

 

Mida teha, et saada Tervisespordi klubi liikmeks?

Tervisespordi Klubi liikmeks saamiseks kirjuta aadressil janika.berning@gmail.com

 

Millised nõudmised on Tervisespordi klubiliikmele?

Klubiliikmelt ootame seadusekuulekat ja viisakat käitumist. Sõbraliku suhtumist teistesse. Klubiliige hoiab loodust puhta ja puutumatuna.

 

Milline on klubimaks ja kas on ka mingeid pakkumisi/soodustusi partnerite poolt?

Klubi liikmele kehtivad mitmed soodustused ja eelised ning paljud eripakkumised meie partneritelt. Klubimaks on 50 eurot.

 

Tervisesport